Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych klinik stomatologicznych w Polsce.

 

 

Dzięki połączeniu pracowni radiologicznej 3D z gabinetem stomatologicznym i pracownią protetyczną 3D posiadamy wysoce innowacyjną i w pełni kompatybilną linię do rehabilitacji i diagnostyki implantologicznej i protetycznej. Pozwala to na zaplanowanie implantu nie tylko biorąc pod uwagę sytuację kliniczną, tj. budowę, strukturę i kształt kości, w którą będzie wszczepiony implant, lecz także ostateczną sytuację protetyczną z uwzględnieniem pożądanego efektu estetycznego.

Od początku swojej działalności Willa Dentika stawia na diagnostykę. Posiadamy profesjonalną i nowoczesną pracownię radiologiczną 3D, wyposażoną wyłącznie w urządzenia cyfrowe zapewniające bezpieczeństwo podczas diagnostyki. Pracownia diagnostyczna Willa Dentika oprócz pantomografa i cefalostata cyfrowego oraz urządzeń do cyfrowego wykorzystania zdjęć punktowych wyposażona jest w najbardziej zaawansowany technologicznie tomograf na rynku Orthophos XG 3D niemieckiej firmy Sirona z cyfrowym systemem obrazowania Galileos pozwalający na wykonanie wszystkich rodzajów zdjęć zewnątrzustnych potrzebnych do prawidłowego zdiagnozowania pacjenta przy najniższej dawce promieniowania równej 1-3 dni promieniowania otrzymanego z kosmosu. Zapewnia to komfort wykonania kompleksowej diagnostyki w jednym miejscu.

Obrazowanie 3D
Pozwala ocenić ilość i jakość kości, określić i zaznaczyć newralgiczne struktury anatomiczne jak kanał żuchwy czy zatokę szczękową, dokonać pomiarów w skali 1:1 i zaplanować bezpieczne miejsce wprowadzenia implantu. Obrazowanie 3D umożliwia ocenę systemu kanałów korzeniowych w trudnych przypadkach endodontycznych przez co leczenie endodontyczne staje się najskuteczniejsze.

Obrazowanie pantomograficzne

Badanie dostarczające szybkiego i pełnego stanu uzębienia stanowiące pierwszy krok do rozpoczęcia leczenia. Aparat nasz został wyposażony w specjalny program zdjęć dla dzieci.

Obrazowanie cefalometryczne

Niezbędne podczas leczenia ortodontycznego, z możliwości wyostrzenia obrazu jaki daje opatentowany filtr ASTRA. pozwala uzyskać najbardziej precyzyjne zdjęcie z komputerową analizą ortodontyczną.