Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Andrzej Wadlewscy Spółka Jawna, z
siedzibą przy ul. Saperów 8/1, 82-300 Elbląg.
1. adres email inspektora ochrony danych to iod@fragolino.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji
stomatologicznych, diagnostyki i leczenia na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą lekarze współpracujący z Gabinetem

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres min 20 lat od ostatniej wizyty licząc
od końca roku kalendarzowego, zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uzyskania konsultacji
stomatologicznych, diagnostyki i leczenia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług
stomatologicznych przez Gabinet

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

© 2024 Klinika stomatologiczna WILLA DENTIKA
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram